Thông báo về chữ ký trên “Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội”

Kính gửi: Quý khách hàng

Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được một số câu hỏi về việc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cấp tại Bệnh viện Quốc tế Becamex chỉ có chữ ký tại phần “Xác nhận của thủ trưởng đơn vị” và không có chữ ký “Người hành nghề khám chữa bệnh”. Chúng tôi xin làm rõ như sau:

Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, tại Phụ lục 7 có hướng dẫn về cách ghi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, cụ thể:

4. Phần xác nhận của thủ trưởng đơn vị

Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Trường hợp người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu đồng thời là người khám bệnh thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu ở phần này không phải ký tên ở Phần y, bác sỹ KCB nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp.

Công văn số 719/BHXH-CĐ.BHXH ngày 22/03/2018 của Bảo hiểm Xã hội Bình Dương về việc một số lưu ý khi tiếp nhận giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (đính kèm), có quy định:

“2. Trường hợp người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng thời là người khám bệnh thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu ở phần xác nhận chữ ký của y, bác sỹ và không phải ký tên ở Phần y, bác sỹ KCB nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp.”

– Bệnh viện Quốc tế Becamex đã gửi công văn đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương và được đăng lên website Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tra cứu tại đây):

+ Danh sách bác sỹ được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (đính kèm).

+ Danh sách bác sỹ được ủy quyền ký tên và đóng dấu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (đính kèm).

Do đó, căn cứ những quy định trên, bác sỹ khám chữa bệnh của Bệnh viện Quốc tế Becamex (được phân công ký và được Tổng Giám đốc ủy quyền ký) chỉ cần ký 01 chữ ký tại phần “Xác nhận của thủ trưởng đơn vị “.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ phòng KHTH theo địa chỉ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ BECAMEX

Gò Cát, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Số điện thoại: (0274) 3681 681, phím nội bộ: 1304

Email: phongkhth@bih.vn

Bài viết liên quan