Kết quả tự đánh giá chất lượng Bệnh viện Quốc tế Becamex 2019

Vào tuần cuối tháng 10/2019, Bệnh viện Quốc tế Becamex thực hiện tự đánh giá chất lượng bệnh viện. Nội dung đánh giá theo Tiêu chí chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 do Bộ Y tế ban hành năm 2016; tiêu chí “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”; đánh giá điều kiện về đảm bảo an toàn sinh học đối với khoa xét nghiệm; đánh giá mức độ An toàn phẫu thuật theo quyết định 7482/QĐ-BYT.

Kết quả tự đánh giá chất lượng Bệnh viện Quốc tế Becamex năm 2019 đạt điểm trung bình là 3.62

Trong một năm qua, bệnh viện đã liên tục thực hiện cải tiến chất lượng và đạt được một số kết quả đáng kể như:

– Bệnh viện đã cải tiến qui trình khám bệnh để tạo thuận tiện cho người bệnh và giảm thời gian chờ đợi.

– Đã lập kế hoạch phát triển nhân lực, duy trì ổn định nhân lực bệnh viện.

– Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên.

– Đảm bảo an toàn, trật tự, ngừa cháy nổ.

– Bệnh viện triển khai các nội dung an toàn người bệnh. Hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn được chú trọng.

– Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc chặt chẽ.

– Thiết lập đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện.

– Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện.

– Triển khai các hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Bệnh viện Quốc tế Becamex không ngừng cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh, hướng đến phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Bài viết liên quan