Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Dựa trên các tiêu chí đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 do Bộ Y tế ban hành năm 2016, Bệnh viện Quốc tế Becamex (BIH) đã thực hiện tự đánh giá chất lượng bệnh viện vào tuần đầu tiên năm 2021.

Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện của BIH năm 2020 đạt điểm trung bình là 3.55.

Trải qua 1 năm nhiều thách thức với Ngành Y tế nói chung, tuy nhiên bệnh viện vẫn nỗ lực duy trì, thực hiện cải tiến chất lượng và đạt được những thành tích đáng tự hào như:

– Cải tiến qui trình khám bệnh và giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

– Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên.

– Đảm bảo an toàn, trật tự, ngừa cháy nổ.

– Triển khai các nội dung an toàn người bệnh, chú trọng hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc chặt chẽ.

– Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện.

– Tập huấn kỹ năng triển khai dự án cải tiến chất lượng

– Triển khai các hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em

– Đảm bảo trang thiết bị đầy đủ và hiện đại.

– Lập kế hoạch phát triển nhân lực, duy trì ổn định nhân lực bệnh viện.

Căn cứ vào kết quả đạt được của năm qua, BIH sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện trong năm 2021 để mang lại dịch vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh.

banh-vien-quoc-te-becamex

Hình 1. Không gian xanh BIH nhìn từ trên cao

Bài viết liên quan