Hướng dẫn điều chỉnh thông tin tiêm chủng COVID-19 tại Bệnh viện Quốc tế Becamex trên ứng dụng PC-COVID

Hiện nay, Bộ Y tế đã triển khai ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”  PC-COVID nhằm giúp người tiêm chủng tự quản lý thông tin sức khỏe cá nhân và tra cứu mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trong thời gian qua, Bệnh viện Quốc tế Becamex đã hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19 theo danh sách được phân công. Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cũng đã đồng bộ dữ liệu tiêm chủng vắc xin của người tiêm chủng tại bệnh viện lên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, PC-COVID

Đối với trường hợp đã tiêm các mũi vắc xin COVID-19 tại Bệnh viện Quốc tế Becamex nhưng tra cứu trên ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” hoăc PC-COVID không có thông tin mũi tiêm hoặc không thể hiện đúng thông tin mũi tiêm, thông tin cá nhân… vui lòng truy cập đường link sau đây và điền theo mẫu:

https://forms.gle/fDeSjfPQeVBPN6am8

Bệnh viện sẽ tiếp nhận và phản hồi trong thời gian sớm nhất

Lưu ý: Bệnh viện chỉ thực hiện điều chỉnh thông tin tiêm chủng các trường hợp tiêm chủng tại Bệnh viện Quốc tế Becamex. Nếu anh/chị tiêm vắc xin ở cơ sở y tế khác, vui lòng liên hệ cơ sở y tế đó để cập nhật, điều chỉnh thông tin tiêm chủng, Bệnh viện Quốc tế Becamex sẽ không điều chỉnh, cập nhật thông tin tiêm chủng các trường hợp này.

So suc khoe dien tu app giao dien

Bài viết liên quan