So suc khoe dien tu app

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin tiêm chủng COVID-19 tại Bệnh viện Quốc tế Becamex trên ứng dụng PC-COVID

Hiện nay, Bộ Y tế đã triển khai ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và PC-COVID nhằm giúp người tiêm chủng tự quản lý thông tin sức khỏe cá nhân và tra cứu mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trong thời gian qua, Bệnh viện Quốc tế Becamex đã hỗ trợ chính quyền địa phương trong […]