So suc khoe dien tu app

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin tiêm chủng COVID-19 tại Bệnh viện Quốc tế Becamex trên ứng dụng “Sổ sức khoẻ điện tử”

Hiện nay, Bộ Y tế đã triển khai ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” nhằm giúp người tiêm chủng tự quản lý thông tin sức khỏe cá nhân và tra cứu Chứng nhận ngừa Covid-19. Trong thời gian qua, Bệnh viện Quốc tế Becamex đã hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc tiêm […]