noi-soi-Tai-mui-hong-cover

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)

 

Bs Trần Khắc Tài

Chuyên khoa: Tai Mũi Họng

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Chứng nhận:

- Bác sĩ Y khoa, 2003

- Bác sĩ Chuyên khoa I Tai Mũi Họng, 2009

- Chứng chỉ Phẫu thuật tai xương chũm, 2006

- Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi tai mũi họng, 2009

- Chứng chỉ Phẫu tích xương thái dương, 2015

- Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi mũi xoang nâng cao, 2016

Bs Châu Ngọc Hoạ My

Chuyên khoa: Tai Mũi Họng

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Chứng nhận:

- Bác sĩ Y khoa, 2009

- Bác sĩ Chuyên khoa I Tai Mũi Họng, 2014

- Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi mũi xoang, 2014

- Chứng chỉ Nội soi chẩn đoán, 2017