ngoai tong quat binh duong

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)

(Đang cập nhật)

 

Ngoai-becamex-bs-Tuan-anh

Bs Nguyễn Tuấn Anh

Chuyên khoa: Ngoại chấn thương chỉnh hình

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Chứng nhận:

- Bác sĩ Đa khoa, 2010

- Bác sĩ Nội trú Ngoại khoa, 2014

- Thạc sĩ Ngoại khoa, 2014

- Chứng chỉ Kỹ thuật thay khớp, 2015

- Chứng chỉ Phẫu thuật nội soi khớp, 2016

Ngoai-becamex-bs-nguyen-dang-hiep

Bs Nguyễn Đăng Hiệp

Chuyên khoa: Ngoại chấn thương chỉnh hình

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Chứng nhận:

- Bác sĩ Đa khoa, 2018

Ngoai-becamex-bs-nguyen-minh-tuyen

Bs Nguyễn Minh Tuyên

Chuyên khoa: Ngoại chấn thương chỉnh hình

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Chứng nhận:

- Bác sĩ Đa khoa, 2020

Ngoai-becamex-bs-Tran-Ngoc-Tuan

Bs Trần Ngọc Tuấn

Chuyên khoa: Ngoại chấn thương chỉnh hình

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Chứng nhận:

- Bác sĩ Đa khoa, 2020

(Đang cập nhật)