Cập nhật thông tin thuốc tháng 01/2023

Thuốc có dạng bào chế đặc biệt.

Viên nén giải phóng chậm TRIMPOL MR 35 mg có khung matrix. Đặc điểm của viên nén giải phóng chậm là khung matrix của chúng được thiết kế như chất mang không bị hòa tan, chỉ các hoạt chất có khả năng hòa tan. Viên nén giải phóng chậm không tan rã và không hấp thụ qua đường tiêu hóa, và hoạt chất được phát hành bằng cách khuếch tán. Phần vỏ áo của viên nén cùng với các thành phần tạo nên khung không hòa tan được loại bỏ khỏi cơ thể, nên đôi khi thấy trong phân vật có hình dạng giống như viên thuốc.

Xem chi tiết tại đây.