Tập huấn Quy trình quản lý và báo cáo sự cố

Ngày 25/07/2018, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện Quốc tế Becamex tổ chức buổi tập huấn Quy trình quản lý và báo cáo sự cố dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc bệnh viện – Bác sĩ Nguyễn Văn Trương.

Buổi tập huấn nhấn mạnh việc nâng cao an toàn cho bệnh nhân tới khám chữa bệnh và nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Quốc tế Becamex, giảm thiểu tối đa rủi ro do các sự cố y khoa và ngoài y khoa gây ra.

Rút kinh nghiệm sau 1 năm thực hiện, hệ thống báo cáo sự cố năm 2018 được nâng cấp với “Danh mục các sự cố nghiêm trọng phải báo cáo” tương thích với các trung tâm khác trên thế giới, và các cải tiến giúp nhân viên báo cáo thuận tiện qua mạng internet, sử dụng QR code.

Lãnh đạo bệnh viện hy vọng sự phối hợp chặt chẽ của các khoa phòng và tinh thần tự giác của toàn thể nhân viên sẽ giúp chất lượng bệnh viện Quốc tế Becamex ngày một nâng cao.

Hình 1. Nhân viên Bệnh viện Quốc tế Becamex tham dự tập huấn Báo cáo sự cố

Bài viết liên quan