Lớp Nghiên cứu khoa học điều dưỡng

Nhằm phát triển và mở rộng kiến thức điều dưỡng, từ ngày 04/03/2019 – 07/03/2019, Bệnh viện Quốc tế Becamex đã tổ chức lớp nghiên cứu khoa học dành cho điều dưỡng viên trong bệnh viện. Ngoài ra còn có sự tham gia của các điều dưỡng đến từ Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, đơn vị cũng trực thuộc Tập đoàn Becamex IDC.

Nghiên cứu khoa học điều dưỡng là một bộ phận của nghiên cứu y học nhằm tạo ra những kiến thức và bằng chứng mới có độ tin cậy, góp phần cải tiến thực hành chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Trong quá trình học, học viên được tiếp cận các phương pháp nghiên cứu, cách ứng dụng Kaizen trong thực hành chăm sóc người bệnh và thực hiện quản lý điều dưỡng chuyên nghiệp.

Ban giảng huấn trình bày về ứng dụng phương pháp Kaizen

Hình 1. Ban giảng huấn trình bày về ứng dụng phương pháp Kaizen

Các học viên thảo luận vấn đề

Hình 2. Các học viên thảo luận vấn đề

Sau khi kết thúc lớp học, các học viên có thể tự tin áp dụng những kiến thức về nghiên cứu điều dưỡng đã học được để khám phá những tiến bộ mới, thúc đẩy chăm sóc dựa trên bằng chứng.

Nghiên cứu khoa học điều dưỡng có ý nghĩa quan trọng tác động trên lĩnh vực đào tạo, thực hành và quản lý cũng như phát triển ngành điều dưỡng.

Điều dưỡng của bệnh viện đa khoa Mỹ Phước chia sẻ

Hình 3. Điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước chia sẻ

Chụp hình lưu niệm kết thúc lớp học

Hình 4. Chụp hình lưu niệm kết thúc lớp học

Bài viết liên quan