Huấn luyện về chuyên đề HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM NGUY CƠ (NEWS)

HUẤN LUYỆN ĐIỀU DƯỠNG

Chuyên đề: Hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ (NEWS)

Người hướng dẫn:

  1. ThsĐD. Nguyễn Thị Ngọc Huệ
  2. ThsĐD. Vũ Đức Oanh
  3. ThsĐD. Lữ Thị Trúc Mai
  4. CNĐD. Trần Thị Luyến

Lịch huấn luyện:

  • Đợt 1: Khoa Nội, Ngoại, ICU, Cấp cứu, GMHS, Khám bệnh
Từ..đến.. Thời gian Đối tượng Địa điểm Ghi chú
16/1/ 2018 -19/1/2018

(4 buổi liên tục có nội dung giống nhau)

13:00 -14:00 ĐD các khoa Nội, Ngoại, ICU, Cấp cứu, GMHS, Phòng khám Hội trường Học lý thuyết
14:00 -16:00 ĐD các khoa Nội, Ngoại, ICU, Cấp cứu, GMHS, Phòng khám Khoa Ngoại Học thực hành

Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện:

hinh_huanluyen2Hình 1 Hướng dẫn lý thuyết

hinh_huanluyen1Hình 2 Hướng dẫn thực hành

hinh3

Hình 3 Thực tập đội phản ứng nhanh khoa Cấp cứu

hinh4

Hình 4 Thực tập đội phản ứng nhanh khoa Nội

hinh5

Hình 5 Thực tập đội phản ứng nhanh khoa Hồi tĩnh

hinh6

Hình 6 Thực tập đội phản ứng nhanh đơn vị Khoa Khám Bệnh

hinh7

Hình 7 Thực tập đội phản ứng nhanh khoa Ngoại

Bài viết liên quan