Huấn luyện Lean Six Sigma tại Bệnh viện Quốc tế Becamex 2019

Cải tiến chất lượng trong y tế rất đặc thù và phức tạp, đòi hỏi phải có cách thức tiếp cận, phương pháp và công cụ phù hợp việc cải tiến mới mang lại hiệu quả cao. Lean Six Sigma là hệ thống bao gồm những triết lý, tư duy, cách tiếp cận, phương pháp, công cụ, kỹ thuật cho cải tiến chất lượng và quản trị vận hành được các chuyên gia, các nhà khoa học trên toàn thế giới phát triển trong hơn 20 năm qua. Lean Six Sigma đã được ứng dụng rộng rãi, mang đến hiệu quả thiết thực cho rất nhiều tổ chức, trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới.

Trong y tế, Lean Six Sigma được hiểu như những phương pháp, công cụ cải tiến giúp tối đa hóa sự hài lòng của bệnh nhân, nhân viên y tế, ngăn chặn rủi ro sai sót về mức 3 sai sót trên 1 tỷ cơ hội gây ra sai sót, mang lại mức an toàn rất cao cho người bệnh và nhân viên y tế; đồng thời tối ưu chi phí vận hành cho tổ chức thông qua hoạt động loại trừ lãng phí như những quy trình, công việc thừa không cần thiết, chờ đợi không cần thiết, di chuyển, thao tác không cần thiết, làm sai phải thực hiện lại…

Bệnh viện Quốc tế Becamex được thiết kế, xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc lấy bệnh nhân làm trung tâm. Bệnh nhân được chăm sóc toàn diện với dịch vụ y tế chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại; Ban lãnh đạo Bệnh viện cùng toàn thể nhân viên luôn cải tiến không ngừng nhằm mang đến dịch vụ chất lượng tốt nhất dành cho bệnh nhân và thân nhân.

Ban lãnh đạo Bệnh viện rất quan tâm công tác đào tạo và huấn luyện nhân viên, cung cấp cho nhân viên những công cụ thực tế giúp thực hiện cải tiến hiệu quả. Vừa qua Khóa huấn luyện Lean Six Sigma cấp độ trung cấp Green Belt đã diễn ra vô cùng sôi nổi, từ ngày 04/04/2019 đến ngày 26/04/2019 với các chuyên đề sát với thực tế cụ thể như sau:

  • Chuyên đề tổng quát: Giới thiệu về Lean Six Sigma trong bệnh viện
  • Chuyên đề 1: Cải tiến dòng chảy bệnh nhân (patient flow), dòng chảy công việc (work flow), giảm thời gian chờ, giảm ứ đọng, giảm lãng phí, tăng thông lượng
  • Chuyên đề 2: Phân tích dữ liệu thống kê và sử dụng phần mềm thống kê Minitab
  • Chuyên đề 3: Cải tiến ngăn ngừa rủi ro, hướng đến sai sót gần bằng không, nâng cao mức an toàn cho người bệnh.
  • Chuyên đề 4: Cải tiến trải nghiệm cho bệnh nhân, người nhà, và nhân viên y tế. Huấn luyện, giáo dục bệnh nhân và người nhà
  • Chuyên đề 5: Các chỉ số chất lượng (Quality Indicator), chỉ số vận hành KPIs (Key Performance Indicators)
  • Chuyên đề 6: Cải tiến trải nghiệm cho bệnh nhân, người nhà, và nhân viên y tế. Huấn luyện, giáo dục bệnh nhân và người nhà.
  • Chuyên đề 7: Lean Six Sigma Leadership – lãnh đạo
  • Chuyên đề 8: Pilot Project

Các học viên đã áp dụng các công cụ một cách nghiêm túc với các dự án cải tiến thực tế tại Bệnh viện.

Hình 1. Giảng viên Huỳnh Bảo Tuân tập huấn Lean Six Sigma tại Bệnh viện Quốc tế Becamex

Hình 1. Giảng viên Huỳnh Bảo Tuân tập huấn Lean Six Sigma tại Bệnh viện Quốc tế Becamex

Hình 2. Các nhóm thảo luận vấn đề cải tiến

Hình 2. Các nhóm thảo luận vấn đề cải tiến

Hình 3. Giảng viên Huỳnh Bảo Tuân hướng dẫn, định hướng các cải tiến thực tế

Hình 3. Giảng viên Huỳnh Bảo Tuân hướng dẫn, định hướng các cải tiến thực tế

Hình 4. Học viên chụp ảnh kỷ niệm cuối khóa huấn luyện

Hình 4. Học viên chụp ảnh kỷ niệm cuối khóa huấn luyện

Bài viết liên quan