Hội thảo Thực hành dựa trên chứng cứ

Ngày 08/06/2018, Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Quốc tế Becamex phối hợp với Đoàn Vital Link tổ chức Hội thảo với Chuyên đề Thực hành dựa trên chứng cứ.

Điều dưỡng viên tự tin trao đổi trực tiếp với các giảng viên về nội dung Hội thảo, bao gồm SBAR – các tình huống trao đổi thông tin về chuyên môn giữa các điều dưỡng với nhau, giữa bác sĩ và điều dưỡng trong quá trình bàn giao trực và báo gọi bác sĩ nhằm tăng hiệu quả thông tin và an toàn người bệnh.

Phần cốt lõi của chương trình Hội thảo là Thực hành dựa trên chứng cứ; từ việc phát triển các khái niệm, các điều dưỡng làm quen với cách phát hiện những vấn đề trong thực hành chăm sóc người bệnh hàng ngày, cách đặt câu hỏi PICO, cách tìm các tài liệu nghiên cứu có giá trị để hỗ trợ cho việc ứng dụng và thay đổi các phương pháp chăm sóc, sao cho mang lại hiệu quả tốt nhất cho người bệnh.

Một vài hình ảnh của Hội thảo.

 Hình 1. Khai mạc Hội thảo

Hình 2. Hình lưu niệm kết thúc Hội thảo

Bài viết liên quan