Hội thảo CHĂM SÓC TRẺ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KANGAROO

Ngày 08.03.2018, Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Quốc tế Becamex phối hợp với nhóm điều dưỡng đơn vị NICU bệnh viện Nhi John Hunter, NSW-Australia tổ chức chương trình Hội thảo Chuyên đề Chăm sóc trẻ bằng Phương pháp Kangaroo. Hội thảo với sự tham gia của hơn 120 bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh thuộc các chuyên khoa Nhi, Sản và các chuyên khoa khác đã diễn ra rất hào hứng với sự tương tác tích cực giữa giảng viên và học viên.
Hội thảo là cơ hội để các điều dưỡng củng cố, cập nhật kiến thức và luyện tập, giúp điều dưỡng luôn tự tin trong thực hành chăm sóc người bệnh.
Hình ảnh trong ngày Hội thảo

Hình 4

Hình 3

Hình 5

Hình 8

Hình 9

Hình 7- Hướng dẫn thực hiện Kangaroo

Hình 2-Thảo luận sôi nổi giữa Thầy và trò

Hình 6

Hình 10

DOWNLOAD TÀI LIỆU HỘI THẢO 

Kangaroo Care

 

Bài viết liên quan