Đào tạo liên tục trực tuyến chuyên đề Quản lý Điều dưỡng

Sáng ngày 26/10/2019, Bệnh viện Quốc tế Becamex và Đại học Điều dưỡng Arizona (ASU), Hoa Kỳ cùng phối hợp tổ chức khóa đào tạo liên tục trực tuyến lần II.

Chủ đề lần này: Quản lý nguồn nhân lực – Xây dựng đội ngũ và vai trò của Quản lý Điều dưỡng.

Hình 1. Giảng viên đại học Arizona hướng dẫn tại buổi tập huấn

Hình 1. Giảng viên đại học Arizona hướng dẫn tại buổi tập huấn

Thế giới ngày nay đối mặt với nhiều thách thức: mô hình bệnh tật ngày càng thay đổi và đa dạng; các vấn đề ảnh hưởng sức khỏe như sự đề kháng nhiều loại kháng sinh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu… ngày càng gia tăng. Việc chăm sóc sức khỏe cũng có nhiều thay đổi như sự phát triển tột bậc của kỹ thuật điều trị, sự phối hợp đa ngành trong thực hành chăm sóc và chữa bệnh, người bệnh là trung tâm chăm sóc… Những vấn đề này đòi hỏi ngành y tế cần được cải tiến liên tục để đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh.

Hình 2. Điều dưỡng tham dự lớp học

Hình 2. Điều dưỡng tham dự lớp học

Bên cạnh việc cập nhật và chuẩn hóa các quy trình chuyên môn, chất lượng các dịch vụ mà Bệnh viện Quốc tế Becamex cung cấp cho người bệnh cũng luôn được quan tâm để người bệnh được hưởng các dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

Hình 3. Học viên trao đổi với giáo viên hướng dẫn

Hình 3. Học viên trao đổi với giáo viên hướng dẫn

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế là mục tiêu then chốt mà Bệnh viện Quốc tế Becamex luôn chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bệnh viện, bao gồm phát triển kỹ thuật chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh; nâng cao trình độ và năng lực quản lý điều hành nhân lực cho đội ngũ nhân viên quản lý bệnh viện, có sự chuẩn bị và định hướng phát triển đội ngũ nhân lực y tế kế thừa nhằm mục tiêu phát triển bệnh viện một cách bền vững.   Hình 4. Chụp ảnh lưu niệm với giảng viên

Hình 4. Chụp ảnh lưu niệm với giảng viên

Bài viết liên quan