contact@bih.vn

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh tuần 16/2020 (13/04-18/04/2020)
Lịch khám bệnh tuần 16/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 15/2020 (06/04-11/04/2020) update
Lịch khám bệnh tuần 15/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 14/2020 (30/03-04/04/2020) update
Lịch khám bệnh tuần 14/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 13/2020 (23/03-28/03/2020)
Lịch khám bệnh tuần 13/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm

Call Now ButtonĐẶT KHÁM 02743681681 (phím 2)