contact@bih.vn

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh tuần 20/2020 (11/05-17/05/2020)
Lịch khám bệnh tuần 20/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 19/2020 (04/05-09/05/2020)
Lịch khám bệnh tuần 19/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 18/2020 (27/04-02/05/2020)
Lịch khám bệnh tuần 18/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 17/2020 (20/04-25/04/2020)
Lịch khám bệnh tuần 17/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm

Call Now ButtonĐẶT KHÁM 02743681681 (phím 2)