contact@bih.vn

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh tuần 24/2020 (08/06-13/06/2020)
Lịch khám bệnh tuần 24/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 23/2020 (01/06-06/06/2020)
Lich khám bệnh tuần 23/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 22/2020 (25/05-30/05/2020)
Lịch khám bệnh tuần 22/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 21/2020 (18/05-23/05/2020)
Lịch khám bệnh tuần 21/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm

Call Now ButtonĐẶT KHÁM 02743681681 (phím 2)