contact@bih.vn

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh tuần 14/2020 (30/03-04/04/2020) update
Lịch khám bệnh tuần 14/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 13/2020 (23/03-28/03/2020)
Lịch khám bệnh tuần 13/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 12/2020 (16/03-21/03/2020) update
Lịch khám bệnh tuần 12/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 11/2020 (09/03-14/03/2020) update
Lịch khám bệnh tuần 11/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm

Call Now Button