contact@bih.vn

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh tuần 43/2020 (19/10-24/10/2020)
Lịch khám bệnh tuần 43/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 42/2020 (12/10-17/10/2020)
Lịch khám bệnh tuần 42/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 41/2020 (05/10-10/10/2020)
Lịch khám bệnh tuần 41/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 40/2020 (28/09-03/10/2020)
Lịch khám bệnh tuần 40/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm

Call Now ButtonĐẶT KHÁM 02743681681 (phím 2)