contact@bih.vn

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh tuần 04, 05/2020 (20/01-01/02/2020)
Lịch khám bệnh tuần 04, 05/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 03/2020 (13/01-18/01/2020)
Lịch khám bệnh tuần 03/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 02/2020 (06/01-11/01/2020)
Lịch khám bệnh tuần 02/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 01/2020 (30/12/2019-04/01/2020)
Lịch khám bệnh tuần 01/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm

Call Now Button