contact@bih.vn

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh tuần 33/2020 (10/08-15/08/2020)
Lịch khám bệnh tuần 33/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 32/2020 (03/08-08/08/2020)
Lịch khám bệnh tuần 32/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 31/2020 (27/07-01/08/2020)
Lịch khám bệnh tuần 31/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm
Lịch khám bệnh tuần 30/2020 (20/07-25/07/2020)
Lịch khám bệnh tuần 30/2020 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem thêm

Call Now ButtonĐẶT KHÁM 02743681681 (phím 2)