Giáo dục sức khỏe

Các câu hỏi thường gặp khi chăm sóc trẻ dưới 12 tháng
1. Quá trình thay đổi của trẻ từ 0 đến 12 tháng diễn ra như thế nào? Có thể chia sự phát triển của trẻ thành 2 giai đoạn, giai đoạn sơ sinh và giai đoạn nhũ nhi. Giai đoạn sơ sinh: 4 tuần đầu sau sinh. Đây là thời gian trẻ bắt đầu làm
Xem thêm