Thành lập Ban Nữ công công đoàn bệnh viện
Ngày 09/04/2020, Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-CĐCS về việc thành lập Ban Nữ công nhiệm kỳ năm 2020, với thành phần: 1. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa  – Ủy viên BCH – Trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Mai Ngọc Trang – Phó ban. 3. Đồng
Xem thêm
Thành lập Tổ công đoàn và công nhận tổ trưởng công đoàn
Ban chấp hành công đoàn bệnh viện ban hành Quyết định số 04/QĐ-CĐCS về thành lập tổ công đoàn và Quyết định số 06/QĐ-CĐCS về việc công nhận tổ trưởng công đoàn, nhiệm kỳ năm 2020: Tổ 1 Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thương Khối văn phòng Tổ 2 Đồng chí Nguyễn Thị Hải Tổ
Xem thêm
Nâng cấp Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Ngày 20/12/2019, Liên đoàn Lao động Tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 145/QĐ-LĐLĐ  về việc nâng cấp công đoàn cơ sở thành viên thành công đoàn cơ sở đối với Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex bắt đầu từ ngày 01/01/2020. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
Xem thêm