Kết quả vận động ủng hộ Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ 2020

Theo Thư kêu gọi của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương và Công văn vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ ở Miền Trung của Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Bình Dương, Công đoàn bệnh viện triển khai vận động nhân viên tham gia đóng góp tùy lòng hảo tâm để giúp nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai bão lũ sớm vượt qua khó khăn.
– Thời gian vận động: đến hết ngày 30/10/2020.
– Hình thức ủng hộ: Nhân viên bệnh viện có thể ủng hộ theo 02 hình thức sau:
+ Tiền mặt: Nhân viên bệnh viện nộp tiền ủng hộ tại tổ trưởng công đoàn, Ban chấp hành công đoàn sẽ tổng hợp nộp tiền cho Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Bình Dương.
+ Chuyển khoản: Nhân viên bệnh viện chuyển tiền ủng hộ vào số tài khoản: 65010000535139, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bình Dương, của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.
 
– Kết quả:
Kết thúc đợt vận động, đối với hình thức ủng hộ tiền mặt, số tiền  nhân viên bệnh viện ủng hộ như sau (tính theo tổ công đoàn):
Tổ Số tiền (đồng)
1                200,000
2             3,800,000
3             4,950,000
4             2,300,000
5             2,650,000
7             2,600,000
9             4,250,000
10             6,750,000
Tổng          27,500,000
Số tiền ủng hộ trên đã được nộp về Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Bình Dương để kịp thời ủng hộ nhân dân Miền Trung.
(*) Danh sách cụ thể nhân viên ủng hộ Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ năm 2020:
CĐCS BVQTBecamex – Danh sach ung ho bao ly mien Trung 2020

 

Bài viết liên quan