Triển khai một số hoạt động trong quý II năm 2020

 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quốc tế Becamex ban hành Kế hoạch số 02/KH-CĐCS ngày 27/03/2020 về triển khai một số hoạt động trong quý II năm 2020 như sau:

1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1.1. Tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

– Nội dung:

+ Tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản pháp luật của Bộ Y tế, Sở Y tế Bình Dương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

+ Thực hiện thường xuyên vệ sinh tay, đeo khẩu trang trong quá trình làm việc.

+ Phối hợp với bệnh viện thực hiện các hoạt động: làm kính chắn, chụp ảnh tuyên truyền trong bệnh viện, … nhằm cổ vũ tinh thần, nâng cao ý thức của nhân viên bệnh viện trong phòng chống dịch bệnh.

+ Vận động CĐV và nhân viên bệnh viện hưởng ứng hoạt động ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19:

Cú pháp CV n gửi 1407, trong đó: n là số lần ủng hộ 20.000 đồng, hạn chế từ 1 đến 100 lần.

Lưu ý: Hoạt động ủng hộ dựa trên tinh thần tự nguyện ủng hộ hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19, không bắt buộc.

1.2. Hưởng ứng hoạt động Giờ Trái đất

– Nội dung:

+ Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết tại bệnh viện và gia đình từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/03/2020.

+ Tuyên truyền, vận động nhân viên bệnh viện nâng cao ý thức tiết kiệt điện.

+ Đề xuất và thực hiện các ý tưởng, giải pháp tiết kiệm điện tại bệnh viện.

1.3. Tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiều 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyền giao của Đảng”

– Nội dung:

+ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/08/1930-01/08/2020).

– Thời gian: Cuộc thi được tổ chức hàng tuần trên website https://vcnet.vn/, bắt đầu từ thứ hai ngày 23/03/2020 đến thứ hai ngày 13/07/2020.

1.4. Vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Quỹ Tình thương ngành Y tế

– Nội dung:

+ Hỗ trợ một phần khó khăn cho các trường hợp CBCCVC-LĐ không may bị rủi ro hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, từ trần; học sinh là con CBCCVC-LĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn học giỏi vượt khó.

+ Mỗi Công đoàn viên, nhân viên bệnh viện tham gia đóng góp 01 ngày lương (lương đóng bảo hiểm xã hội) ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Tình thương ngành Y tế, trong đó: 1/2 ngày lương cho Quỹ Vì người nghèo; 1/2 ngày lương cho Quỹ Tình thương Ngành Y tế.

Ngày lương đóng bảo hiểm xã hội = lương đóng bảo hiểm xã hội một tháng / 26 ngày

Ghi chú: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Tình thương ngành Y tế là quỹ tự nguyện, không bắt buộc công đoàn viên, nhân viên bệnh viện đóng. Các công đoàn viên, nhân viên tham gia sẽ được hưởng hỗ trợ theo quy chế khi gặp khó khăn.

– Thời gian: đến hết tháng 04/2020.

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2.1. Ban chấp hành

– Triển khai các hoạt động đến các tổ trưởng công đoàn, công đoàn viên và nhân viên bệnh viện.

– Thực hiện báo cáo, nộp tiền ủng hộ theo đúng quy định lên Công đoàn Ngành Y tế.

– Tổ chức họp, tổng kết các hoạt động.

2.2. Tổ trưởng

a. Tổ chức tuyên truyền, vận động công đoàn viên, nhân viên trong tổ hưởng ứng các hoạt động nêu trên.

b. Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tiết kiệm điện.

c. Lập danh sách các công đoàn viên, nhân viên tham gia từng hoạt động.

– Đối với hoạt động về phòng chống dịch bệnh COVID-19: tổ trưởng đăng ký các công việc thực hiện về Ban chấp hành và cung cấp hình ảnh kèm theo.

– Đối với Hưởng ứng Giờ Trái đất: Lập danh sách nhân viên tự nguyện đăng ký tham gia gửi về Ban chấp hành.

– Đối với hoạt động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ Tình thương ngành Y tế thì tổ trưởng trực tiếp thu tiền từ công đoàn viên, nhân viên trong tổ và tổng hợp danh sách nộp kế toán công đoàn.

– Đối với cuộc thi “Trắc nghiệm Tìm hiều 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyền giao của Đảng”, tổ trưởng triển khai hoạt động và lập danh sách các công đoàn viên, nhân viên tham gia.

+ Hình thức tham gia: Cá nhân đăng ký, tham gia cuộc thi.

+ Cách thực hiện: tại website: https://vcnet.vn/ hoặc tải ứng dụng VCNET về điện thoại smartphone.

Chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt, điền thông tin cá nhân, hoàn tất đăng ký và tham gia cuộc thi.

+ Đối với hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh (cú pháp: CV n gửi 1407): tổ trưởng quy định hình thức ủng hộ phù hợp với tình hình trong tổ (cá nhân tự nộp tiền hoặc tổng hợp tiền rồi nộp 01 đợt) nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, chính xác và tổng hợp danh sách ủng hộ, mức ủng hộ (trước và sau phát động) về Ban chấp hành để tổng hợp, báo cáo Công đoàn Ngành Y tế.

– Chịu trách nhiệm giải thích, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực hiện các hoạt động đối với các công đoàn viên, nhân viên tham gia các hoạt động.

– Báo cáo Ban chấp hành hàng tháng (khi giao ban hoặc đột xuất tùy từng hoạt động) và lưu trữ để đánh giá, đề xuất khen thưởng cuối năm.

Bài viết liên quan