Nâng cấp Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex

Ngày 20/12/2019, Liên đoàn Lao động Tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 145/QĐ-LĐLĐ  về việc nâng cấp công đoàn cơ sở thành viên thành công đoàn cơ sở đối với Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex bắt đầu từ ngày 01/01/2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương chỉ định Ban chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời gồm 05 ủy viên:

1. Đồng chí Nguyễn Vũ Linh Chủ tịch CĐCS
2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn Phó chủ tịch CĐCS
3. Đồng chí Nguyễn Phạm Hữu Phước Ủy viên, phụ trách công tác kiểm tra
4. Đồng chí Trần Văn Nam Ủy viên
5. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa Ủy viên

Ngày 31/12/2019, Công đoàn Ngành Y tế Bình Dương ban hành Quyết định số 47/QĐ-CĐYT về việc tiếp nhận Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex, theo đó Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành Y tế Bình Dương từ ngày 01/01/2020.

Bài viết liên quan