Kết quả thực hiện Chương trình mua gạo phúc lợi Kim Sáng

Thực hiện Công văn số 90/LĐLĐ ngày 09/04/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về triển khai Chương trình phúc lợi gạo Kim Sáng nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho công đoàn viên và người lao động. Ban chấp hành CĐCS đã khẩn trương thông báo đến tổ công đoàn, công đoàn viên và nhân viên được biết và tiến hành đăng ký mua gạo nếu có nhu cầu, ban chấp hành hỗ trợ liên hệ công ty gạo và phân phối đến nhân viên bệnh viện.

Loại gạo Giá khuyến mãi
Gạo Sạch Lanny Royal ST24 (Túi 4kg)     70,000
Gạo Sạch Lanny Rice (Túi 4Kg)     60,000
Gạo Nhật Sakura (Túi 4Kg)     60,000
Gạo Sạch Lanny Lài Campuchia (Túi 4Kg)     70,000
Gạo Sạch Lanny ST21 (Túi 4kg)     70,000
Gạo Sạch Lanny Gold ST25 (Túi 4kg)   120,000
Gạo Sạch Nàng Hương Chợ Đào (Túi 4Kg)     60,000
Gạo sạch Tài nguyên Chợ đào (Túi 4kg)     60,000
Nếp thơm Điện Biên (Túi 1kg)     35,000

 

Kết  quả thực hiện chương trình:

Đợt 1: ngày 21/04/2020

Loại gạo Tổng
Gạo Sạch Lanny Royal ST24 (Túi 4kg) 329
Gạo Sạch Lanny Rice (Túi 4Kg) 9
Gạo Nhật Sakura (Túi 4Kg) 127
Gạo Sạch Lanny Lài Campuchia (Túi 4Kg) 16
Gạo Sạch Lanny ST21 (Túi 4kg) 8
Gạo Sạch Lanny Gold ST25 (Túi 4kg) 5
Gạo Sạch Nàng Hương Chợ Đào (Túi 4Kg) 18
Gạo sạch Tài nguyên Chợ đào (Túi 4kg) 9
Nếp thơm Điện Biên (Túi 1kg) 1

Chương trình sẽ được tiếp tục đến hết ngày 30/06/2020.

Bài viết liên quan