Hỗ trợ nhân viên và người thân mua Bảo hiểm BIC năm 2020

Qua khảo sát về nhu cầu của nhân viên, nhằm hỗ trợ nhân viên, người thân nhân viên chăm sóc sức khỏe bản thân, Công đoàn phối hợp với bệnh viện hỗ trợ ký kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) năm 2020:

Đối tượng:

  • Nhân viên bệnh viện (đã ký hợp đồng chính thức);
  • Tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con cái của nhân viên bệnh viện, độ tuổi từ 06-65 tuổi.

Chi phí: giá ưu đãi hơn 1.6 triệu đồng (đối với đợt đầu tiên). Chi phí các đợt tiếp theo sẽ giảm theo thời gian hưởng (giá gói * thời gian hưởng / 365).

Thời gian hưởng: tính từ ngày ký hợp đồng từng đợt đến hết ngày 03/03/2021.

Số lượng đăng ký từng đợt:

Đợt  Số lượng đăng ký
1 489
2 238
3 03

Công đoàn bệnh viện sẽ tiếp tục cập nhật số lượng mua bảo hiểm BIC các đợt tiếp theo.

Bài viết liên quan