Dịch COVID-19: Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và  Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP.

Tóm tắt về đối tượng hưởng, mức hưởng, thủ tục và thời gian xét duyệt như sau:

(*) Nguồn ảnh: Báo VnExpress.

Bài viết liên quan