Thong bao tam ngung tiem chung

Thông báo tạm ngưng tiêm chủng

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/03/2020 về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bệnh viện Quốc tế Becamex tạm ngưng dịch vụ tiêm chủng đến hết ngày 15/04/2020. Ngày 16/04/2020 hoạt động tiêm chủng trở lại bình thường. Đối với […]

tam ngung tham benh 3

Thông báo Tạm ngưng thăm bệnh

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Quốc tế Becamex đã triển khai các biện pháp chặt chẽ như phân luồng, cách ly người nghi viêm đường hô hấp. Ngoài ra bệnh viện bắt đầu áp […]