feature-bih

Thành lập Ban Nữ công công đoàn bệnh viện

Ngày 09/04/2020, Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-CĐCS về việc thành lập Ban Nữ công nhiệm kỳ năm 2020, với thành phần: 1. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa  – Ủy viên BCH – Trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Mai Ngọc Trang – Phó ban. 3. Đồng […]