feature-bih

Dịch COVID-19: Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn

Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và  Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP. Tóm tắt về đối tượng hưởng, mức hưởng, thủ tục và thời gian […]

feature-bih

Dịch COVID-19: Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội đến hết ngày 03/05/2020

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản hỏa tốc  số 1972/UBND-VX ngày 23/04/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 22-4, Bình Dương được xếp vào một trong các tỉnh, thành […]

feature-bih

Dịch COVID-19: Hướng dẫn sử dụng khẩu trang

Ngày 29/03/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BYT về hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó: 1. Cách đeo khẩu trang – Bước 1: Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn trước […]

bvbecamex_30-12-2017_bvquocte

Triển khai một số hoạt động trong quý II năm 2020

  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quốc tế Becamex ban hành Kế hoạch số 02/KH-CĐCS ngày 27/03/2020 về triển khai một số hoạt động trong quý II năm 2020 như sau: 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1.1. Tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 – Nội dung: + […]