contact@bih.vn

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh tuần 16/2019 (từ 15/04 – 20/04/2019)
Lịch khám bệnh tuần 16/2019 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 15/2019 (từ ngày 08/04-13/04/2019) – update 10/04/2019
Lịch khám bệnh tuần 15/2019 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 14/2019 (từ 01/04-07/04/2019)
Lịch khám bệnh tuần 14/2019 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 13/2019 (từ 25/03-30/03/2019)
Lịch khám bệnh tuần 13/219 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm