contact@bih.vn

Lịch khám bệnh

Lịch khám bệnh tuần 08/2019 (từ ngày 18/02-23/02/2019) – update 18/02/2019
Lịch khám bệnh tuần 08/2019 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 07/2019 (từ 11/02-16/02/2019) – Update
Lịch khám bệnh tuần 07/2019 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh Tết Nguyên Đán 2019 (từ 28/01-10/02/2019) – Update 28/01/2019
Lịch khám bệnh Tết Nguyên Đán 2019 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm
Lịch khám bệnh tuần 04/2019 (từ 21/01-26/01/2019) – update
Lịch khám bệnh tuần 04/2019 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex
Xem Thêm